Ohjelmatiedot
Vammaispalvelulaki 2009
Opetusohjelmassa käsitellään 1.9.2009 voimaan astunutta uudistettua vammaispalvelulakia ja sen mukaisesti vammaisten oikeuksia ja viranomaisten velvollisuuksia sekä vammaisten elinolojen ja palvelujen kehittämiseen liittyviä näkökulmia, joilla on myös merkitystä kunnalliseen päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen suunnitteluun.

Opetusohjelma on tarkoitettu kuntien sosiaali-ja terveysviranomaisille, terveyskeskuksille, oppilaitoksille, vammaisille ja heidän omaisilleen sekä vammaisjärjestöille, vammaisten palveluista ja neuvonnasta vastaaville henkilöille opetus-, täydennys- ja perehdyttämiskoulutusmateriaaliksi.

Opetusohjelmassa käsitellään vammaispalvelulain sisältöä ja tavoitteita. Ohjelmaan on päivitetty 1.9.2009 voimaan astuneet vammaispalvelulain muutokset. Käytännön esimerkein ohjelmassa esitetään vammaispalvelulain mukaisesti kuntien erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia vaikeavammaisten henkilöiden subjektiivisia oikeuksia.

Uudet säännökset lisäävät vaikeavammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja itsenäisyyttä. Laki edellyttää heidän mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin.

Ohjelma on valmistettu nykyaikaisella digitaalisella DVCAM- laadulla ja sitä toimitetaan DVD-videona. Opetusohjelman kesto on n. 48 min. Ohjelma on suomenkielinen (myös suomenkielellä tekstitettynä). Opetusohjelma käsittelee mm. seuraavia aiheita...

Vammaispalvelulain määritelmä
Vammaisuuden määrittely
Pitkäaikainen sairaus
Elinolojen ja palvelujen kehittäminen
Palvelu- ja tukitoimien järjestäminen
Informointivelvoite
Palvelutarpeen selvittäminen ja palvelusuunnitelma
Määrärahasidonnaiset palvelut
Harkinnanvaraisen ja tarveharkinnanvaraisen eroavuus
Kuntoutus ja sopeutumisvalmennus
Erityinen järjestämisvelvollisuus ja henkilökohtainen apu
Kuljetuspalvelut
Tulkkipalvelut
Palveluasuminen ja laitoshoitorajaus
Henkilökohtainen asuminen ja avun suhde omaishoidontukeen
Välineet, koneet ja laitteet
Ylimääräiset vaatetuskustannukset
Ylimääräiset erityisravintokustannukset
Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
Ulosmittauskielto
Soveltamisohjeet
Muutoksenhaku
Jne..
Mediakortti:

Opetusohjelma on päivitetty versio vuonna 2003 valmistuneesta Vammaispalvelulaki-ohjelmasta, jonka asiantuntija- ja yhteistuotantotahoina olivat:

Sosiaali- ja terveysministeriö
Perhe- ja sosiaaliosasto
InvalidiliittoTuotenumero: 100114
Kategoria: Sosiaalihuolto
Tuotantovuosi: 2009
Kesto: 30 min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi