Ohjelmatiedot
Vaarat, vahingot ja vakuutukset maataloudessa
Yritystoiminta maataloudessa sisältää erilaisia riskejä ja vaaratilanteita. Maataloudessa maatalousyrittämisen vastuu on aina ollut maatalousyrittäjän itsensä kannettavana. Maatalousyrittäjän työ on ympärivuorokautista ja työn tulokseen vaikuttavat yrittäjän työterveys sekä maatilatalouden toimintaan liittyvät riskit. Maataloustoiminnassa onkin tärkeää asettaa riskit arvojärjestykseen ennen vakuuttamista sekä tehdä turvantarkistus säännöllisin väliajoin.

Maatilatalouden yritystoiminta sisältää huomattavan määrän erilaisia vaaratilanteita ja riskejä. Erityisen tärkeää maatilan johtamisessa on tiedostaa kokonaisvastuu, johon sisältyvät myös riskien tunnistaminen ja niiden arviointi. Tässä ohjelmassa käsitellään erilaisia riskienhallintakeinoja, joilla voidaan välttää, pienentää, poistaa riskit kokonaan tai riskin siirtämistä eli vakuuttamista.

Ohjelmassa käsitellään mm.

keskeytysturva,
oikeusturvavakuutus
sähkölaitteiden aiheuttamia syttymissyitä
vakuutusturva elämän eri tilanteissa (sairastuminen, vammautuminen jne)
omaisuusriskit ja vakuutusturva ( tulipalot ja syttymissyyt,
vuotovahingot, ennalta ehkäisy) tuotanto- ja jalostuseläinten vakuuttaminen ympäristöriskit jne.
Mediakortti:

Ohjelman yhteistuotanto ja asiantuntijatahot :

Sisäasiainministeriö / pelastusosasto
Maa- ja metsätalousministeriö
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto, MTK
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter
Tapiola- Yhtiöt
Tuotenumero: 100115
Kategoria: Eläinsuojelu ja taudit
Tuotantovuosi: 2007
Kesto: 30 min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi