Ohjelmatiedot
Uusi yhdenvertaisuuslaki
asa-arvon ja yhdenvertaisuuden saavuttamiseen työelämässä pyritään yhdenvertaisuuden edistämistoimilla ja syrjinnän kieltävillä säännöksillä. Lain tarkoituksena on ehkäistä syrjintää muun muassa työelämässä ja koulutuksessa. Yhdenvertaisuuslaki edellyttää myös, että viranomaiset kaikessa toiminnassaan edistävät yhdenvertaisuutta. Viranomaisten on laadittava suunnitelma siitä, miten he voivat parantaa yhdenvertaisuutta.

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on turvata ja edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuslaki kieltää ikään, alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammautumiseen, sukupuoliseen suuntautumiseen ja muuhun henkilöön liittyvään syyhyn perustuvan syrjinnän. Syrjinnästä voi joutua maksamaan hyvitystä sille henkilölle, jota on syrjitty.

Työelämän alueella laki koskee mm. työhönottoperusteita, työoloja, työehtoja, henkilöstökoulutusta ja uralla etenemistä. Lakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa sekä myös muissa työntekotilanteissa esim. työharjoitteluun.

Opetusohjelmassa käsitellään käytännön esimerkein yhdenvertaisuuslain sisältöä ja tavoitteita. Ohjelmassa käydään läpi mm. syrjinnän käsitettä, menettelyä jota ei ole pidettävä syrjintänä, vastatoimien kieltoa, kielletyn syrjinnän seurauksia sekä todistustaakasta syrjintäasioita käsiteltäessä tuomioistuimessa ja viranomaistahossa jne.

Opetusohjelman taustaa ja sisältöä

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden saavuttamiseen työelämässä pyritään yhdenvertaisuuden edistämistoimilla että syrjinnän kieltävillä säännöksillä. Lain tarkoitus on ehkäistä syrjintää muun muassa työelämässä ja koulutuksessa. Syrjinnästä voi joutua maksamaan hyvitystä sille henkilölle, jota on syrjitty. Yhdenvertaisuuslaki edellyttää myös, että viranomaiset kaikessa toiminnassaan edistävät yhdenvertaisuutta. Viranomaisten on laadittava suunnitelma siitä, miten he voivat parantaa yhdenvertaisuutta.

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on turvata ja edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuslaki kieltää ikään, alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammautumiseen, sukupuoliseen suuntautumiseen ja muuhun henkilöön liittyvään syyhyn perustuvan syrjinnän.

Työelämän alueella laki koskee mm. työhönottoperusteita, työoloja, työehtoja, henkilöstökoulutusta ja uralla etenemistä. Lakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa sekä myös muissa työntekotilanteissa esim. työharjoitteluun.

Opetusohjelmassa käsitellään käytännön esimerkein yhdenvertaisuuslakia sekä mm. syrjinnän käsitettä, menettelyä jota ei ole pidettävä syrjintänä, vastatoimien kieltoa, kielletyn syrjinnän seurauksia sekä todistustaakasta syrjintäasioita käsiteltäessä tuomioistuimessa ja viranomaistahossa jne.

Uusi Yhdenvertaisuuslaki" – opetusohjelma käsittelee mm. seuraavia aiheita...

Lain soveltamisala ja soveltamisalan rajoituksia
Viranomaisen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta
Vammaisen henkilön työllistymisen ja koulutusedellytysten parantaminen
Ikäsyrjintä
Etniseen alkuperään perustuva syrjintä
Maahanmuuttajat
Ulkonäkörasismi
Syrjinnän kielto, ryhmät ja tavat jne.
Sukupuolinen syrjintä
Menettely joka ei ole syrjivää
Vastatoimien kiellon tarkoitus / suoja
Syrjintätapaus ja hyvityksen vaatiminen, syrjinnän uusiminen
Syrjivien sopimusehtojen muuttaminen
Ohjeet, neuvot, suositukset ja sovittelu
Etniseen alkuperään liittyvä valvonta
Valvonta
Asian saattaminen syrjintälautakunnan käsiteltäväksi
Syrjintälautakunnan tehtävät
Vastatoimien kielto
Hyvitys ja vahingonkorvaus
Todistustaakan merkitys ja menetelmät
Muutoksenhaku ja valituskielto
Jne.
Mediakortti:

Opetusohjelman asiantuntija- ja yhteistuotantotahot:

Työministeriö / toimeenpano-osasto Vähemmistövaltuutetun toimisto / vähemmistövaltuutettu
Valtakunnallinen vammaisneuvosto
VATES-SÄÄTIÖ
Kemianliitto
Metallityöväenliitto
Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry
Sosiaali- ja terveysministeriö
Seksuaalinen Tasavertaisuus SETA ry
Vanhustyön KeskusliittoTuotenumero: 100116
Kategoria: Yhteiskunta
Tuotantovuosi: 2004
Kesto: 30 min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi