Ohjelmatiedot
Uusi asuntokauppalaki
Uusi asuntokauppalaki - opetusohjelmassa käsitellään vuoden 2006 alussa voimaan astuneen uudistetun asuntokauppalain sisältöä ja tavoitteita. Ohjelmassa käsitellään mm. ennakkomarkkinointia, rakentamisvaiheen suojajärjestelmään ja käytetyn asunnon sekä valmiin uuden asunnon kauppaan liittyvää lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä. Lisäksi ohjelmassa selvitetään uuden asunnon kauppaan liittyviä virhevastuukysymyksiä mahdollisine seuraamuksineen. Opetusohjelma antaa selkeää tietoa asuntokauppalainsäädännöstä asunnonostajille ja myyjille, kiinteistönvälittäjille, kuluttajaneuvojille, taloyhtiöille, rakentajille ja rakennuttajille, eri alojen oppilaitoksille, isännöitsijöille jne.

Ohjelman taustaa ja sisältöä

Vuoden 2006 alussa astui voimaan uudistettu asuntokauppalaki. Kyseessä on kuluttajansuojalaki, mikä tarkoittaa sitä, että kuluttajalla on kaupassa vähintään lain määrittelemät oikeudet, joista ei voida pätevästi sopia toisin. Asuntokauppalakia sovelletaan asunto-osakkeiden ja muiden asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien kauppaan, ostajan oikeudellisen ja taloudellisen aseman suojaamiseen rakentamisvaiheessa sekä eräitä muita asuntojen ja asuntoyhteisön muiden tilojen tuotantoon ja myyntiin liittyviä oikeussuhteita.

Uudistetun asuntokauppalain merkittävimmät uudistukset koskevat lain yleistä soveltamisalaa, rakentamisvaiheen suojajärjestelmää, varausmaksuja, rakennusvirhevakuutta, virheilmoituksia sekä vastuukysymyksiä. Asuntokauppalain uudistuksen tavoitteena on poistaa lain käytännön soveltamisessa esiin tulleita ongelmia ja puutteita. Muutokset vaikuttavat käytännön tilanteisiin niin uuden asunnon kuin käytetynkin asunnon kaupassa. Uudistukset liittyvät myös taloyhtiöiden asemaan ja koskettavat kiinteistönvälittäjiä ja muita asuntokaupan ammattilaisia.

"Uusi asuntokauppalaki"- ohjelma käsittelee mm. seuraavia aiheita...

Asuntokauppalain soveltamisalue
Ennaltamarkkinointi
Rakentamisvaihe
Ostajan suojaaminen rakennusvaiheessa
Vakuusjärjestelyt
Rakennustyön valvonta
Kaupanteko ja käsiraha
Uuden asunnon kauppa
Vakuusvaatimus
Asunnon hallinnan luovutus
Viivästysseuraamukset
Virhesäännökset
Muutto ja vuositarkastus
Käytetyn asunnon kauppa
Ostajan velvollisuudet käytetyn asunnon kaupassa
Asunnon ensinmäisen myyjän virhevastuu myöhemmälle ostajalle
Ostajan velvollisuudet käytetyn asunnon kaupassa
Myyjän oikeus vahingonkorvaukseen
Asuntokauppariitojen ratkaiseminen
Jne.
Mediakortti:

Ohjelman asiantuntija- ja yhteistuotantotahot:

Kuluttajavirasto
Kuluttajavalituslautakunta
Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto - EOK ry
Suomen Kiinteistönvälittäjänliitto


Tuotenumero: 100118
Kategoria: Asuminen
Tuotantovuosi: 2006
Kesto: 30 min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi