Ohjelmatiedot
Talo "Oma turvakeskus"
Opetusohjelma on tarkoitettu tietopaketiksi viranomaisille, kiinteistöjen ja taloyhtiöiden omistajille ja haltijoille sekä turvallisuudesta vastaaville henkilöille, työntekijöille ja asukkaille, yrityksille ja laitoksille sekä ympäristö-ja turvallisuuskoulutukseen eri alojen oppilaitoksille.

Tiedotus kannattaa sillä asukkaiden, ympäristön ja omaisuuden turvallisuudesta kannattaa huolehtia! Pelastuslain ja -asetuksen mukaan rakennusten omistajat ja haltijat ovat velvollisia ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa sekä varautumaan sellaisiin toimenpiteisiin, joihin he omatoimisesti kykenevät.

Jokainen asukas voi vaikuttaa koko talon turvallisuuteen. Kun asukkaat tietävät miten pitää toimia voidaan ennaltaehkäistä monenlaisia turvallisuuteen liittyviä vahinkoja ja onnettomuuksia. Asukkaiden on tärkeää tietää miten tulee toimia hätätilanteissa. Vaaratilanteita normaalioloissa voivat olla mm. tapaturmat, sairauskohtaukset, vesivahingot, kellaripalot, ullakkopalot ja sähkökatkokset.

Talo "oma turvakeskus" – Ohjelmassa annetaan tietoa ja käytännön esimerkkejä myös kiinteistön turvallisuushenkilöstön tehtävistä, pelastus- ja turvallisuustoimenpiteistä sekä välineistöstä ja niiden käyttämisestä. Opetusohjelman tarkoituksena on edistää asuintalojen ja niiden asukkaiden turvallisuutta sekä motivoida asukkaita näkemään että kysymys on heidän omasta ja kiinteistön turvallisuudesta.

Talo "oma turvakeskus" - opetusohjelma käsittelee mm. seuraavia aiheita...

Pelastuslaki ja talonsuojelu
Talon turvallisuushenkilöstö
Pelastussuunnitelma
Turvallisuusjärjestelyt ja niiden toteuttaminen
Tiedottaminen turvallisuusjärjestelyistä
Talonsuojelun turvallisuusmateriaali
Viranomaisen antama yleinen varoitus
Väestönsuoja
Varautuminen tapaturma ja sairauskohtauksiin
Paloturvallisuus
Toiminta tulipalotilanteessa
Vesivahingot
Sähkökatkos
Varautuminen kunnallistekniikan häiriöihin
Lämmönjakelun katkos
Vedenjakelun katkos
Murtosuojaus ja lukitus
Ongelmajätteiden säilyttäminen kiinteistössä
Jne.
Mediakortti:

Opetusohjelman yhteistuotanto- ja asiantuntijatahot:

Sisäasiainministeriö, Pelastusosasto
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, SPEK


Tuotenumero: 100123
Kategoria: Asuminen
Tuotantovuosi: 2005
Kesto: 30 min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi