Ohjelmatiedot
Rikosilmoitus viran ja toimen puolesta
Ohjelma käsittelee mm. lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien henkilöiden velvollisuutta tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä rikoslaissa rangaistavaksi säädettyä lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta.

Ohjelmassa käsitellään mm.

Tutkintapyynnön ja rikosilmoituksen ero
Perusteltu syy rikoksesta ilmoittamiseen
Ilmoitusvelvollisuus ja salassapitosäännökset
Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus sosiaalitoimeen ja poliisille
Ilmoitus poliisille lapseen kohdistuneesta rikoksesta
Terveydenhuollon henkilöstön muut ilmoitukset poliisille
Ilmoitusvelvollisuus vakavasta rikoksesta
Ilmoitusvelvollisuus uhkaavasta rikoksesta
Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti
Ilmoituksentekijän rikosoikeudellinen vastuu
Ilmoituksen tekijän oikeusturva
Mediakortti:

Ohjelman asiantuntijatahoina mm.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL /
kehittämispäällikkö Mikko Oranen
Helsingin kaupunki /
va. johtava lakimies Karri Välimäki
Suomen Lääkäriliitto /
varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen
Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto EOK /
oikeustieteen tohtori, dosentti Petter Kavonius


Tuotenumero: 100149
Kategoria: Yhteiskunta
Tuotantovuosi: Tulossa 2012
Kesto: min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi