Ohjelmatiedot
Oikeus elämään - Toimeentulotukilaki
Opetusohjelmassa käsitellään käytännön esimerkein toimeentulotukilain sisältöä ja tavoitteita. Toimeentulotukilain mukaan toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata perheen ja henkilön toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Oikeus elämään – toimeentulotukilaki –videossa käsitellään mm. yksilön oikeutta toimeentulotukeen sekä toimeentulotuen hakemiseen liittyviä menettelytapoja.

Opetusohjelma on tarkoitettu toimeentulotukiasioiden kanssa työskentelevien henkilöiden opetus-perehdyttämis- ja täydennyskoulutukseen sekä lain tarkoittamaan toimeentulotukea koskevaan tiedotustoimintaan

Oikeus elämään - toimeentulotukilaki - opetusohjelma käsittelee mm. seuraavia aiheita...

Toimeentulotuen tarkoitus
Henkilön ja perheen oikeutta toimeentulotukeen
Toimeentulotuen rakenne ja määrä
Täydentävä toimeentulotuki
Erityistyismenot
Toimeentulotuen alennettu perusosa
Toimintaraha ja matkakorvaus
Huomioon otettavat tulot ja varat
Ehkäisevä toimeentulotuki
Menettely toimeentulotukiasioissa
Toimeentulotuen määräytymisaika ja maksaminen
Toimeentulotuen tarkistaminen
Toimeentulotukihakemuksien käsittely Muutoksenhaku ja kantelut
Toimeentulotukilain soveltamisessa esiintyvät ongelmat
Jne.
Mediakortti:

Ohjelman yhteistuotanto- ja asiantuntijatahot:

Sosiaali- ja terveysministeriö
Eduskunnan oikeusasiamies
Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto - EOK ry


Tuotenumero: 100128
Kategoria: Sosiaalihuolto
Tuotantovuosi: 2006
Kesto: 35 min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi