Ohjelmatiedot
Nuorisolaki
Opetusohjelmassa käsitellään nuorisolakia (27.1.2006/72) sekä lakiin 1.7.2010 astuneita lakimuutoksia paikallisten viranomaisten monialaisesta yhteistyöverkostosta sekä etsivästä nuorisotyöstä ja siihen liittyvästä tietojen luovuttamisesta.

Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten (16 - 29 -vuotiaiden) kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Ohjelmassa käsitellään hyviä käytäntöjä siitä, miten voidaan mm. huomioida ja vahvistaa nuoren yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oma-aloitteisuutta omien asioiden hoitamisessa.

Ohjelma on tarkoitettu opetus-, koulutus- ja täydennyskoulutusmateriaaliksi opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimeen sekä seurakuntien ja työ-ja poliisihallinnon henkilöstölle.

Ohjelma soveltuu myös eri alojen oppilaitoksille opetuskokonaisuuksia sekä nuorisojärjestöille nuorisotyötä tukevaksi opetusmateriaaliksi.

Mediakortti:
Tuotenumero: 100129
Kategoria: Yhteiskunta
Tuotantovuosi: 2010
Kesto: 30 min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi