Ohjelmatiedot
Metsästäjä, vastuu - turvallisuus
Ohjelman tavoitteena on osaltaan edistää tarkoituksenmukaista metsästystä ja turvallista ampuma-aseen käsittelyä.

Maassamme on rekisteröityjä metsästäjiä yli 300 000. Vuosittain metsästäjätutkinnon suorittaa lähes 8 000 metsästäjää. Metsästäjiä on kaikista ikäryhmistä. Suomessa metsästystä säätelee metsästyslaki ja välillisesti sitä koskevat myös ampuma-aselaki, luonnonsuojelulaki sekä rikoslaki. Näihin lakeihin on tullut vuosien aikana runsaasti muutoksia, joista monet metsästyksen harrastajat eivät välttämättä ole tietoisia.

Opetusohjelmassa "Metsästäjä - vastuu - turvallisuus" käsitellään mm. seuraavia aiheita…

Yleiset säännökset

Metsästyksen määritelmä
Riistanhoidon määritelmä
Metsästysvuosi

Metsästysoikeus, metsästysvuokra ja metsästyslupa

Alueen omistajan metsästysoikeus
Oikeus metsästää yleisellä vesialueella ja talousvyöhykkeellä
Kuntalaisen oikeus metsästää valtion alueella
Pyyntilupa
Metsästysoikeuden vuokraaminen
Metsästyslupa
Jne.

Metsästyksen harjoittamisen yleiset vaatimukset

Ampumakoe
Metsästyskortin ja ampumakoetodistuksen esittäminen
Hirvieläinten pyyntiluvan myöntäminen ja pyynnin edellytykset
Jne.
Karhunpyynnin edellytykset

Metsästystavat

Moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käytön rajoitukset
Pyyntivälineet ja pyyntimenetelmät
Metsästysaseen kuljettaminen ja kantaminen
Suurpedon (karhun) kohtaaminen
Jne.

Koiran pitäminen

Koiran kiinnipitovelvollisuus
Koiran kouluttaminen
Jne.

Lainvastaisen toiminnan seuraamukset

Metsästysrikos
Metsästysrikkomus
Metsästyskielto
Jne.

Ampuma-aselainsäädäntöä ja ampuma-aselupaharkinta

Ampumaradat
Aselupakäytäntöjen
yhtenäistämisohjeita / rikosten merkitys ampuma-aselupaharkinnassa
Jne.

Ampuma-aseen käsittelyyn liittyviä tapaturmariskejä

Metsästäjän tapaturmatilanteet
Vaatetuksen merkitys metsästyksessä
Metsästäjävakuutus
Aseen säilytys ja huolto
Jne.
Mediakortti:

Ohjelman yhteistuotanto-ja asiantuntijatahoina.

Metsästäjäin Keskusjärjestö
Sisäasiainministeriö / Arpajais- asehallintoyksikkö
Tapiola-ryhmä


Tuotenumero: 100130
Kategoria: Metsästys ja kalastus
Tuotantovuosi: 2010
Kesto: 30 min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi