Ohjelmatiedot
Laki omaishoidon tuesta
Ohjelmassa käsitellään omaishoidon tukea koskevaa lainsäädäntöä. Ohjelmassa käsitellään käytännön esimerkein mm. omaishoitajan palkkiojärjestelmää, hoidettavan saamia palveluja sekä omaishoitajan saamaa tukea.

Opetusohjelman tavoitteena on osaltaan edistää omaishoitajien työn merkitystä ja tärkeyttä, niin hoidettavan kuin myös sosiaali-ja terveydenhuollon kannalta katsottuna.

Opetusohjelma on tarkoitettu omaishoitajille, kuntien sosiaali- ja terveystoimeen, terveydenhuoltoyksiköille, vammaisneuvostoille, eri alojen oppilaitoksille, sosiaali-ja terveysalanjärjestöille, kirjastoille, jne.

Omaishoito on merkittävä sosiaalipalvelumuoto osana kuntien avohuollon palveluja

Omaishoidon tuki sisältyy sosiaalipalveluun, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Suomessa on n.30 000 omaishoitajaa, jotka hoitavat vanhuksia, vammaisia tai sairaita henkilöitä. Eri arvioiden mukaan maassamme on noin 250-300 000 henkilöä, jotka toimivat omaishoitajina mutta eivät mahdollisesti ole tietoisia lain suomasta omaishoidon tuesta.

Mediakortti:

Ohjelman yhteistuotannossa mukana olevat asiantuntijatahot mm.

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Suomen CP-Liitto ry
Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto EOK ry


Tuotenumero: 100134
Kategoria: Sosiaalihuolto
Tuotantovuosi: 2008
Kesto: 30 min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi