Ohjelmatiedot
Lähestymiskielto
Laki lähestymiskiellosta astui voimaan 1.1.1999. Lähestymiskieltoa koskevan lain tarkoituksena on parantaa mahdollisuuksia puuttua vakavaan häirintään ja ennalta ehkäistä ja luoda turvaa henkilölle joka on vaarassa joutua esim. väkivaltarikoksen tai kotirauharikoksen kohteeksi. Lain tavoitteena on antaa suojaa henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai tällaisen rikoksen uhan tai muun vakavan häirinnän torjumiseksi.

Ohjelma on tarkoitettu kaikille suojaa tarvitseville sekä kuntien sosiaali- ja terveysviranomaisille, poliisille sekä yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajille kuten lasten ja nuorten sekä vanhusten laitos- ja perhehoitoon, päiväkotien ja lastentarhojen, seurakuntien leikki - ja päiväkeskustoiminnan, vanhusten palvelutalojen ja ryhmäkotien henkilöstön perehdyttämis- ja täydennyskoulutukseen sekä asiakkaiden ohjaukseen ja neuvontaan.

Ohjelman yhteistuotanto ja asiantuntijatahot:

Käräjäoikeuden tuomari, laamanni Ilkka Lindström, Kemijärven käräjäoikeus
Asianajaja Juhani Karvo, Suomen Asianajajaliitto
Ylikomisaario Eljas Kannala, Rovaniemen kihlakunnan poliisilaitos Lähestymiskiellon tarkoituksena on henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai rikoksen uhan tai muun vastaavan vakavan häirinnän estäminen. Ohjelmassa esitetään mm. menettelytavat lähestymiskiellon hakemiseksi, milloin ja millaisiin tilanteisiin lähestymiskieltoa kannattaa hakea? Myös uhan tai häirinnän toteennäyttämiseen liittyviä keinoja ja niiden merkitystä käsitellään opetusohjelmassa. Keskeisenä asiana ohjelmassa esitetään myös miten lähestymiskieltoa valvotaan ja mitkä ovat menettelytavat kun lähestymiskiellosta huolimatta suojatun henkilön häirintä jatkuu?

"Lähestymiskielto" - ohjelma käsittelee mm. seuraavia aiheita...

Kuka voi hakea lähestymiskieltoa?
Miten lähestymiskieltoa haetaan?
Lähestymiskiellon käsittely käräjäoikeudessa
Perusmuotoinen lähestymiskielto
Laajennettu lähestymiskielto
Lähestymiskiellon sisältö
Väliaikainen lähestymiskielto
Asialliset ja tarpeelliset yhteydenotot
Naisiin kohdistuva väkivalta
Perheväkivalta
Lähestymiskielto yhteisessä asunnossa asuvalle
Lähestymiskielto lasten ja vanhusten hoitopaikassa
Lähestymiskiellon rikkominen ja seuraamukset
Näytön varmistaminen ja todisteiden merkitys
Lähestymiskiellon hätäinen hakeminen ja väärinkäyttö
Mediakortti:

Ohjelman yhteistuotanto ja asiantuntijatahot:

Käräjäoikeuden tuomari, laamanni Ilkka Lindström, Kemijärven käräjäoikeus
Asianajaja Juhani Karvo, Suomen Asianajajaliitto
Ylikomisaario Eljas Kannala, Rovaniemen kihlakunnan poliisilaitos


Tuotenumero: 100132
Kategoria: Yhteiskunta
Tuotantovuosi: 2005
Kesto: 35 min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi