Ohjelmatiedot
Lääkkeiden oikea ja turvallinen käyttö
Opetusohjelmassa käsitellään selkeästi lääkkeiden oikeat ja turvalliset käyttötavat, joiden tarkoituksena on ennalta ehkäistä terveydellisten ongelmien syntyminen sekä vähentää lääkkeiden virheellisestä ja väärinkäytöstä johtuvia kuolemantapauksia.

Opetusohjelma on tarkoitettu kuluttajille suunnattuun ehkäisevään toimintaan sekä valistuksen ja neuvontaan mm. kuntien sosiaali- ja terveystoimeen, terveydenhuoltoyksiköille, eri alojen oppilaitoksille, sosiaali-ja terveysjärjestöille, kasvatus- ja nuorisojärjestöille, kirjastoille, jne.

Lääkkeiden virheellisen ja väärinkäytön ehkäisy on keskeinen keino estää ongelmien syntyminen

Suomessa lääkkeiden käyttö on jatkuvassa kasvussa ja sen myötä lisääntyvät erilaiset ongelmat, jotka liittyvät lääkkeiden virheelliseen käyttöön.

Lääkkeiden oikea ja turvallinen käyttö -opetusohjelmassa käsitellään mm. seuraavia aiheita..

- Itsehoitolääkkeet
- Reseptilääkkeet
- Lääkkeiden oikea käyttö (kuinka paljon lääkettä otetaan, miten ja milloin, kuinka kauan, itsensä tarkkailu lääkityksen aikana, jne)
- Lääkkeiden virheellinen käyttö (alikäyttö, ylikäyttö, turhakäyttö, väärän lääkkeen käyttö, päällekkäiskäyttö, sekakäyttö, jne.)
- Lääkkeisiin liittyviä vaaratilanteita
- Lääkkeiden säilyttäminen
- Lääkkeiden hävittäminen
- Vitamiinit, kivennäis-ja hivenaineet
- Mistä saa tietoa lääkkeistä
- Jne.
Mediakortti:

Ohjelman yhteistuotannossa mukana olevat asiantuntijatahot mm.

Lääketietokeskus
Suomen Apteekkariliitto
HUS-LAB /MyrkytystietokeskusTuotenumero: 100131
Kategoria: Terveys
Tuotantovuosi: 2007
Kesto: 30 min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi