Ohjelmatiedot
Kuolleen eläimen käsittely ja hävittäminen
Opetusohjelmassa käsitellään muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä. Ohjelmassa tuodaan esiin käytännön esimerkein sivutuoteasetuksen mukaisesti kuolleen eläimen ja eläinperäisen aineksen käsittelyä, keräämistä, kuljetusta, varastointia, hävittämistä sekä eläinperäisten aineksien käyttämistä laitosmaiseen kompostointiin jne.

Opetusohjelma on tarkoitettu mm. ympäristöterveydenhuoltoon terveysvalvontaan, kuntien jätehuoltoyhtiöille ja laitoksille opetus, neuvonta sekä perehdyttämis- ja täydennyskoulutusmateriaaliksi.

Ohjelman taustaa ja sisältöä

Sivutuoteasetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä. Asetuksessa säädetään sivutuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta, varastoinnista, esikäsittelystä, käsittelystä, käytöstä, hävittämisestä, markkinoille saattamisesta, tuonnista, viennistä ja kauttakuljetuksesta. Sivutuotteita ovat mm. kuolleet eläimet, entiset eläinperäiset elintarvikkeet, kompostointilaitoksiin menevä ruokajäte sekä teurastamon jäte.

Maa- ja metsätalousministeriö on määritellyt eläinjätteiden eri keräilyalueet. Keräilyalueella eläinten hautaaminen tilalla on kielletty. Tuottajien pitää hävittää nämä eläimet toimittamalla ne eläinjätteen käsittelylaitokseen. Keräilyalueesta jäävät pois ne syrjäisiksi luokitellut alueet, joissa eläintiheys on alhainen tai kulkuyhteydet erittäin vaikeat. Näillä alueilla mm. kokonaisten raatojen ja tiettyjen sivutuotteiden hautaaminen on sallittua.

Väärät eläinjätteen käsittelyyn ja hävittämiseen liittyvät menetelmät kasvattavat riskejä ihmisten ja eläinten terveydelle. Eläinjätteen tuottajan on huolehdittava, että eläinjäte käsitellään tai toimitetaan käsiteltäväksi asianmukaisella tavalla. Eläinjätteen käsittelyä koskevan asetuksen tarkoituksena on estää taudinaiheuttajien ja vieraiden aineiden siirtyminen ihmisiin ja eläimiin eläimistä peräisin olevan jätteen eli eläinjätteen välityksellä.

Kuolleen eläimen käsittely ja hävittäminen - opetusohjelma käsittelee mm. seuraavia aiheita:

Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuoteasetus
Tuotantoeläimen lopettaminen tilalla
Nautojen, lampaiden, vuohien raatojen hävittäminen ja raatokeräily (keräilyalue ja hautaamisrajoitukset )
Sikojen ja siipikarjojen raatojen hävittäminen ja keräily (keräilyalue ja hautaamisrajoitukset )
Turkiseläimen raadon hävittäminen ja keräily (keräilyalue ja hautaamisrajoitukset )
Raatojen keräily ja käsittely
Turkiseläinten raatojen käyttäminen rehujen valmistukseen
Muiden eläinten hävittäminen ja hautaaminen (lemmikkieläimet, hevonen, poro, kala jne.)
Muiden kuin kokonaisten raatojen hävittäminen
Raatojen säilytys ennen keräilyä
Kuolleen eläimen hautaaminen (hautaamiseen liittyvät ohjeet)
Eläinperäiset elintarvikkeet
Eläinperäisten aineksien
käyttäminen laitosmaiseen kompostointiin
Eläintautiriskit raatojen keräilyssä ja käsittelyssä Jne. Päätuottaja / tuotanto / ohjelmatiedot Euro Tv-News Oy PL 1243, 96101 Rovaniemi Kategoria(t): Eläinsuojelu ja eläintaudit, Jätehuolto, Terveys Kesto: n. 30 min. < Edellinen Seuraava >
Mediakortti:

Opetusohjelman yhteistuotanto- ja asiantuntijatahot:

Maa- ja metsätalousministeriö
Eläintautien torjuntayhdistys ETT
Suomen Turkiseläinten Kasvattajien Liitto
Paliskuntain yhdistys
Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK


Tuotenumero: 100135
Kategoria: Eläinsuojelu ja taudit
Tuotantovuosi: 2005
Kesto: 30 min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi