Ohjelmatiedot
Kuluttaja ja kemikaalit
Elinympäristöissä käytettävien kemikaalien käyttötavoista, säilytyksestä ja hävittämisestä on tuotettu tehokas opetus- ja koulutusohjelmavideo, jossa neuvotaan kuluttajia käsittelemään turvallisesti erilaisia kemikaaleja.

Kuluttaja & Kemikaalit – on tärkeä yleissivistävä opetus- ja koulutusohjelma, joka on tarkoitettu kaikille kuluttaja / kotitalouskemikaalien käyttäjille terveyden ja turvallisuuden edistämiseen.

Kemikaalien terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemisestä säädetään kemikaalilaissa. Suomen kemikaaleja koskeva lainsäädäntö on yhdenmukainen EU:n lainsäädännön kanssa. Kuluttajien päivittäin käyttämät kemikaalit aiheuttavat väärin käytettynä terveydellistä ja ympäristöllistä haittaa sekä palo –ja räjähdysvaaraa.

Tämä opetusohjelma kiinnittää huomiota kemiallisten aineiden käyttöön mm. väärien käsittelytapojen ja säilyttämisen sekä hävittämisen johdosta liittyvien mahdollisten seurauksien ennaltaehkäisyyn, jotka kotitalouksissa ja työyhteisöissä saattavat aiheuttaa vakavaa terveydellistä ja ympäristöllistä haittaa.

"Kuluttaja & Kemikaalit" - ohjelma käsittelee mm. seuraavia aiheita...

Kemikaalit, joita käytetään tekstiilien ja astioiden pesussa
Tapaturmaiset myrkytykset
Oireet ja ensihoito myrkytyksissä
Ympäristölle ongelmalliset kemikaalit
Tuoteselosteiden merkitys
Kemikaalien annostelu
Kemikaalien säilytyspaikat
Kemikaalien käyttö viemäritukoksissa
Kemikaalit remonttihommissa
Autoilijan kemikaalit
Torjunta-aineet, hyönteismyrkyt
Nestekaasun käyttötavat ja säilytys
Häkäkaasu
Lääkkeet ja kosmeettiset tuotteet
Ongelmajätteet
Kemikaalien kuljetus ja hävitys
Kemikaalit, jotka voivat aiheuttaa palo- ja räjähdysvaaran
Jne.
Mediakortti:

Ohjelman yhteistuotanto

Kuluttajavirasto, kuluttaja-asiamies
Sosiaali- ja Terveysministeriö, kemikaalineuvottelukunta
Suomen Ympäristökeskus, SYKE
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, STTK
Turvatekniikan keskus, TUKES
Myrkytystietokeskus


Tuotenumero: 100136
Kategoria: Kemikaalit
Tuotantovuosi: 2003
Kesto: 30 min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi