Ohjelmatiedot
Kemikaalit ja ympäristö
Opetusohjelmassa käsitellään käytännön esimerkein maataloudessa ja muussa elinkeinotoiminnassa syntyviä päästöjä, joita kulkeutuu vesistöihin, ilmaan ja maaperään.

Ohjelmassa käsitellään yhdyskuntien, teollisuuden. maatalouden ja muun elinkeinotoiminnan käyttämiä kemikaaleja, jotka ovat merkittävä ympäristöriski niiden joutuessa mm. jätevesiviemäriin ja jätehuoltoketjuun.

Opetusohjelma on tarkoitettu neuvonta-, opetus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusmateriaaliksi kuntien ympäristöviranomaisille, elinkeinotoiminnan harjoittajille, eri alojen järjestöille ja oppilaitoksille jne.

Kemikaalit ja ympäristö -opetusohjelma käsittelee mm. seuraavia aiheita...

Mitä ympäristövahinkoja maataloudessa syntyvät päästöt voivat aiheuttaa?
Mitä ympäristövahinkoja teollisuudessa ja muussa elinkeinotoiminnassa syntyvät päästöt voivat aiheuttaa?
Häiriö-ja onnettomuustilanteet
Miten ympäristöriskin vakavuuteen vaikuttaa yrityksen sijaintipaikka?
Ympäristöriskit jätehuoltoketjussa
Ympäristölle haitalliset kemikaalit jätevesiviemärissä
Ympäristövahinkojen vaikutukset vesi-ja viemärilaitoksen toimintaan
Ympäristöriskien hallinta ja tunnistaminen
Ympäristövahinkojen torjunta
Lainsäädäntö
Ympäristövahingon tai ympäristöluvan tahallinen laiminlyönti
Jne.
Mediakortti:

Opetusohjelman yhteistuotanto-ja asiantuntijatahot

Suomen Ympäristökeskus, SYKE
Maa-ja metsätalousministeriö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
Vesi-viemärilaitosyhdistys ry
Helsingin Vesi


Tuotenumero: 100138
Kategoria: Ympäristö
Tuotantovuosi: 2006
Kesto: 21 min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi