Ohjelmatiedot
Kaatumisen vaaratekijät
Opetusohjelma käsittelee kaatumisia, joka on iäkkäiden ihmisten yleisin tapaturmia aiheuttava tekijä. Ohjelmassa annetaan käytännön tietoa kaatumisen vaaratekijöistä sekä miten niitä voidaan ennaltaehkäistä.

Kaatumistapaturmiin kuolee Suomessa vuosittain yli tuhat 50 -vuotiasta tai sitä vanhempaa henkilöä. Fyysisten vammojen osalta sairaalahoitoa vaatineiden kaatumisten määrä on kolminkertaistunut 50-vuotiailla ja sitä vanhemmilla verrattuna vuoteen 1970. Määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan nykyisestä vuoteen 2030 mennessä.

Kaatumistapaturmariski on erityisen suuri henkilöillä, joiden toimintakyky on ikääntymiseen liittyvien erilaisten vaikutusten vuoksi alentunut, eri vammaisryhmillä ja psyykkisesti tai fyysisesti sairailla sekä päihteiden ja lääkkeiden liikakäyttäjillä.

Ohjelmassa käsitellään yleisimpiä kaatumisen taustalla olevia sisäisiä ja ulkoisia vaaratekijöitä sekä kaatumistapaturmien ennaltaehkäisyä.

Ohjelman sisältöä mm.

Näköaistin merkitys kaatumisissa
Tasapainon hallinta; Asento ja liikeaisti
Keskushermosto ja kaatuminen
Lihasvoiman merkitys liikkumiskykyyn
Kaatumisvaaran riskitekijänä erilaiset sairaudet
Kaatumisen pelko
Apuvälineet ja liikkumisen turvallisuus
Lääkkeiden vaikutuksia kaatumiseen
Kaatumisen ulkoiset vaaratekijät
Kaatumistapaturmien ehkäisy ja Seniorijumppa
Toimiiko ns. kuudes aisti?
Mediakortti:

Ohjelman yhteistuotannossa ja asiantuntijatahoina mukana mm. Aivovammaliitto Näkövammaisten Keskusliitto Respecta Oy Psykiatrian ylilääkäri Antti Liikkanen, Lapin Keskussairaala


Tuotenumero: 100139
Kategoria: Terveys
Tuotantovuosi: 2011
Kesto: 34 min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi