Ohjelmatiedot
Jäteveden käsittely haja-asutusalueella
Opetusohjelmassa annetaan tietoa jätevesien käsittelystä haja-asutusalueilla sekä käytännön esimerkkejä kiinteistökohtaiseen jätevesien käsittelyyn sekä hyviä esimerkkejä kiinteistöistä, jotka hoitavat jätevesien puhdistuksen esimerkillisesti.

Opetusohjelma on tarkoitettu neuvonta-, opetus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusmateriaaliksi mm. ympäristö-ja rakennusvalvontaviranomaisille, vesiensuojeluyhdistyksille, maaseutukeskuksille, maatiloille, maaseutuelinkeinoyrityksille ja haja-asutusalueen kiinteistöjen omistajille, eri alojen oppilaitoksille, kirjastoille jne.

Jäteveden käsittely haja-asutusalueella- opetusohjelma käsittelee mm. seuraavia aiheita...

Puutteellisesti käsiteltyjen jätevesien seuraukset ympäristölle
Miksi määräyksien mukaan jätevesien käsittelyä tulee tehostaa ja milloin puhdistuksen on vastattava uusia vaatimuksia?
Milloin ja miten vanhojen kiinteistöjen jätevesihuolto toteutetaan?
Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä
Kunnan viranomaisen tehtävänä on arvoida onko asukkaan esittämällä jätevesijärjestelmällä edellytykset puhdistaa likaaineet jätevedestä riittävän tehokkaasti
Liittyminen laitoksen vesi-ja viemäriverkostoon
Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä
Jätevesien käsittelymenetelmiä
Rantasaunan pesuvesien käsittely
Käymälävesien käsittely
Jätevesien maahanimeyttämö
Pienpuhdistamo
Karjatalouksien ja maitohuoneen jätevedet
Jätevesijärjestelmien käyttö ja huolto
Jätevesihuollon avustukset
Jätevesijärjestelmän rakennuttamisen säästövinkit
Poikkeukset säädösten noudattamisesta
Jne.
Mediakortti:

Opetusohjelman yhteistuotanto-ja asiantuntijatahot

Ympäristöministeriö
Suomen Ympäristökeskus
Maa-ja metsätalousministeriö
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto


Tuotenumero: 100140
Kategoria: Jätehuolto
Tuotantovuosi: 2011
Kesto: 30 min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi