Ohjelmatiedot
Esteetön ympäristö kaikille
Opetusohjelmassa käsitellään selkeästi ja ymmärrettävästi esteettömyyteen liittyvää lainsäädäntöä ja rakennetun ympäristön esteettömyyttä.

Esteettömyys on laaja kokonaisuus ja koskee kaikkien yksilöiden esteetöntä asumista, sujuvaa osallistumista harrastuksiin, työntekoon, opiskeluun ja kulttuuriin. Ohjelmassa käsitellään mm. miksi ja kenelle esteettömyys on tärkeää ja millainen on esteetön ympäristö. Ohjelmassa esitetään käytännön esimerkein esteettömyyteen liittyviä ratkaisuja ja kysymyksiä esim. millainen on esteetön asunto, asuinympäristö, esteetön työpaikka ja esteettömät julkiset tilat.

Opetusohjelma on tarkoitettu tietopaketiksi esteettömän ympäristön toteuttajille kuten rakentajille ja rakennuttajille, suunnittelijoille, viranomaisille sekä eri alojen järjestöille ja oppilaitoksille opetuskäyttöön.

Esteetön ympäristö kaikille - opetusohjelma käsittelee mm. seuraavia aiheita...

Esteettömyys ja lainsäädäntö
Esteetön asuinrakennus
Asunnon muutostyöt ja korjausavustukset
Asunnon lähiympäristön ja julkisen katualueen esteettömyys
Esteettömyys työpaikoilla
Julkisten rakennusten
toiminnalliset tilat
Ulkoilualueet
Yleisötapahtumien esteettömyys Jne.
Mediakortti:

Ohjelman yhteistuotanto- ja asiantuntijatahot:

Helsingin kaupunki / Helsinki kaikille - projekti
Invalidiliitto
Näkövammaisten Keskusliitto
Kuulonhuoltoliitto
Tiehallinto


Tuotenumero: 100144
Kategoria: Asuminen
Tuotantovuosi: 2006
Kesto: 30 min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi