Ohjelmatiedot
Alkoholin käytön riskit
Runsas, pitkään jatkuva juominen tuo mukanaan työelämään, ihmissuhteisiin ja perhe-elämään liittyviä sosiaalisia ongelmia sekä terveyteen liittyviä ongelmia. Alkoholismi on noussut yhdeksi suurimmista ja vaikeimmista kansantaudeistamme ja samalla vähintään yhtä suureksi terveydenhuollon haasteeksi.

Alkoholin käytön riskit -ohjelmassa käsitellään mm. päihdehoitoa ja – kuntoutusta, mini-intervention merkitystä terveydenhuollossa ja päihdehuoltolain sisältöä. Ohjelman tavoitteena on edistää yksilöiden terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.

Opetusohjelma on tarkoitettu tietopaketiksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennys- ja perehdyttämiskoulutukseen, järjestöille, opetusmateriaaliksi oppilaitoksille jne.

Alkoholin käytön riskit" - opetusohjelma käsittelee mm. seuraavia aiheita... Alkoholin suurkulutuksen rajat Runsaan alkoholin käytön terveydelliset riskit Alkoholi ja lääkkeet Mitä riskejä lapselle tai nuorelle aiheutuu alkoholin käytöstä? Mitä riskejä alkoholin liikakäyttö voi aiheuttaa iäkkäälle ihmiselle? Alkoholin käyttö raskauden aikana Alkoholi ja sydän- ja verisuonitaudit Runsaan alkoholin käytön vaikutukset ihmisen aivoille Mitä syöpäsairauksia alkoholin runsas käyttö voi aiheuttaa? Alkoholi ja fyysinen ja psyykkinen riippuvuus Alkoholi ja masennus- ja mielenterveysongelmat Alkoholi ja työturvallisuus Mitä hoitoon hakeutuminen vaatii? Kenen puoleen päihdeongelmainen voi kääntyä hoidon saamiseksi? Alkoholin suurkulutuksen varhainen toteaminen ja tunnistaminen Mini-intervention merkitys terveydenhuollossa Jne.
Mediakortti:

Ohjelman asiantuntijatahot

Professori Mikko Salaspuro / Päihdelääketieteen tutkimusyksikkö, Helsingin yliopisto
Ylilääkäri Martti Kuokkanen/ Työterveyslaitos
Ylilääkäri Hannu Alho/ Kansanterveyslaitos
Tutkimusprofessori Kalervo Kiianmaa/ Kansanterveyslaitos
Päihdeasiamies Marjo Tervo/ A- Kiltojen Liitto
Johtaja Kristiina Pajupuro/ Hietalinna-yhteisö, A- Klinikkasäätiö


Tuotenumero: 100148
Kategoria: Terveys
Tuotantovuosi: 2006
Kesto: 30 min.

Hinta: 95.00 €

Euro Tv-News Oy

Tehdään yhdessä tarinoita

Euro Tv-News Oy
0854969-8
PL 1243
96101 ROVANIEMI
+358 400 391658
info@eurotvnews.com
Aluetv.fi
Yliojantie 1
96400 ROVANIEMI
info@aluetv.fi aluetv.fi